The company’s CRM customer relationship management system project started construction

Företagets CRM-projekt för hantering av kundrelationer började byggas

导语图
Introduktion
Den 6 januari hölls företagets kick-off-möte för CRM-kundhanteringssystem i konferensrummet på tredje våningen.Qi Dashan, företagets biträdande generaldirektör, deltog och höll ett tal.
news40
mötesplats
Qi Dashan lyssnade noga på rapporten om projektgenomförandemetoder och -metoder, bekräftade till fullo projektgenomförandeplanen och lade fram fyra krav för projektgenomförande.För det första måste vi öka medvetenheten och lägga stor vikt vid det.Företagets anställda måste fästa stor vikt vid implementeringen av CRM-systemet, aktivt lära sig och bemästra nya system, nya modeller och nya verktyg, stärka genom digitala metoder och informatiseringsmetoder, effektivt förbättra verksamhetens kapacitet och servicenivåer och utnyttja mer högvärde och höglojala kunder.Säkerställa en snabb tillväxt av företagets operativa resultat.För det andra måste vi klargöra arbetsfördelningen och påskynda framstegen.Implementeringscykeln är brådskande.Relevanta enheter och avdelningar måste konsolidera sina huvudsakliga ansvarsområden, klargöra ansvarsfördelningen och viktiga tidpunkter, samarbeta fullt ut med implementeringsteamet för att utföra olika uppgifter och använda systemverktyg för att optimera mänskliga resurser och förbättra effektiviteten i den operativa ledningen.För det tredje måste vi förnya tänkandet och uppmärksamma praktiska resultat.Implementeringsteamet och den operativa enheten bör kombinera de faktiska affärsförhållandena, förstå systemets egenskaper, använda systemfunktionerna flexibelt, föreslå en mer effektiv, rigorös och innovativ förvaltningsmodell och djupt integrera linjearbetet med informatisering för att bilda en demonstrativ integration Innovativa applikationer.För det fjärde måste vi fokusera på träning och stärka tillämpningen.Projektgruppen och relaterade enheter bör uppmärksamma utbildningsmetoder och utbildningskvalitet i genomförandet av projektet, ta vara på vårens utbildningstillfälle, utöka kunskapsspridningskanalerna, genomföra kunskapsförklaringar och driftapplikationsutbildningar på flera sätt och åtgärder samt hjälpa operatörer förbättra nivån på digital ledning och bygga ett säljteam med stark kvalitet, hög förmåga och hårt arbete.

Det rapporteras att CRM-systemet för kundrelationshantering är kundcentrerat, baserat på hela processen i kundens livscykel, med hjälp av samarbetsteknologier, koncept och informationsmetoder för att hjälpa företag att bättre skaffa kunder, behålla kunder, öka kundvärdet och förbättra kundnöjdhet och lojalitet, vilket på ett omfattande sätt förbättrar företagets konkurrenskraft och lönsamhet.Implementeringen av detta system är en viktig del av företagets ”1+N” digitala ledningsplattform, som ytterligare kopplar samman produktion och affärsverksamhet, samt främjar företagets affärsverksamhet mot förfinad och digital förvaltning.

Totalt deltog 40 personer från företagets teknikledningsavdelning, driftledningsavdelning, smarta köpcentrum, leasingbolag, säkerhetsavdelning och olika försäljningsgrenar.

SLUTET


Posttid: Jan-06-2022